İş Sağlığı ve Güvenliği

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, tüm aşamalarda, tüm paydaşları ile sürdürülebilir gelecek için çevreye olan olumsuz etkileri önlemeyi, çalışanlarımıza iş sağlığı güvenliği ve çevre standartlarına uygun, sağlıklı, ergonomik çalışma ortamı sağlamayı ve sürekli iyileştirme kültürüne uygun gelişmeyi hedefleriz.

Bu hedef doğrultusunda;

  • Uyum Yükümlülükleri;

İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde iş güvenliği ve çevre bilincinin sürekli geliştirilmesini,

  • Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı;

Çevresel etkilerin dikkate alındığı, doğal kaynakların en verimli kullanıldığı, atıkların azaltılıp geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı ve mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı, kirliliğin önlenmesini,

  • Sürekli Gelişme;

Tüm faaliyet alanlarımızda ve iş süreçlerimizde risk analizlerini yaparak, önleyici faaliyetlerin alınması ve geliştirilmeyi, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

  • Çalışanların Katılımı;

Kurum olarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyet alanımıza gelen tüm paydaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ve çevre kurallarına uymasını, risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliklerini sağlamasını,

tüm kurum çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, paydaşlarımız ile birlikte bu politikaya uymayı taahhüt ederiz.